Ювіляри АПН України. Олексій Тимофійович Губко. Випуск 27, Бібліографічний покажчик, 35 грн.   Ювіляри АПН України. Олексій Тимофійович Губко. Випуск 27, Бібліографічний покажчик, 35 грн.

Бібліографічний покажчик продовжує серію «Ювіляри АПН України». У 27 випуску представлено бібліографію наукових праць Олексія Тимофійовича Губка – відомого вченого, доктора психологічних наук, відмінника народної освіти УРСР, провідного наукового співробітника лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

Покажчик адресовано науковим працівникам, викладачам вищих навчальних закладів, педагогам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться проблемами різних галузей психології, педагогіки та виховання.

Губко Олексій Тимофійович – народився 28 листопада 1928 року в селянські родині на Херсонщині. Закінчив відділення психології філософського факультету Київського університету (1953 р.). Доктор психології, дійсний член Української Міжнародної академії оригінальних ідей.

Із 1961 р. працює в Інституті психології (нині ім. Г.С. Костюка Академії педагогічних наук України). Автор до 30 книг і понад 600 статей.

Розробляє широке коло наукових проблем у різних галузях психології та суміжних наук – вищої нервової діяльності, диференціальної психології і психофізіології, зоопсихології, історії психології та педагогіки, психології творчості, психології українського народу та історії Прадавньої України.

О.Т. Губко – активний учасник розбудови народної освіти України на засадах патріотизму й здобутків козацької педагогіки. Він в числі засновників і теоретиків новітнього козацького руху в Україні, генерал-лейтенант козацтва.

Як учасник Великої Вітчизняної війни, відзначений медаллю «Захисник Вітчизни» та іншими нагородами. Має й трудові нагороди – медаль А.С. Макаренка а також знак «Відмінник народної освіти України» та знак К.Д. Ушинського АПН України тощо.

Олексій Тимофійович Губко: бібліогр. покажчик /
АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
[упоряд. Айвазова Л. М.; наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова;
бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. –
К., Світогляд, 2009. – 145 с. + іл. 1 с. –
(Ювіляри АПН України; вип. 27).
Обкладинка: м’яка.

35 грн.
Поділитися