Анатолій Свідзинський. Синерґетична концепція культури, 230 грн.


Анатолій Свідзинський. Синерґетична концепція культури, 230 грн.

Книгу присвячено широкому колу питань теорії культури, що стосуються як природничих, так і гуманітарних наук. Ідея про те, що культура є феноменом самоорганізації ноосфери, була вперше висловлена автором ще 1992 р. Значно докладніше вона була розроблена у книзі “Самоорганізація і культура” (Київ, 1999). З того часу в науковому апараті культурології значно звичнішими стали поняття синергетики та кібернетики. З цих позицій автор аналізує цілу низку актуальних проблем культури, зокрема, й української, з притаманними їй гострими аспектами.

Автор приходить до висновку, що проблеми нації потрібно пояснювати в контексті теорії культури (сам Свідзинський за освітою – фізик). З такою думкою пан Анатолій у 1993 році готує невеличку працю з досить іронічною назвою “Це складне національне питання”. Розуміючи, що його тези у позитивному сенсі збігаються з тезами діячів ОУН, він прагне внести деяку новизну в це питання. Таким чином з’явилася синергетична концепція культури, в якій автор намагався відійти від діалектичного матеріалізму, який, на його думку, фундаментально спотворив свідомість науковців XX століття.

Зміст:

Постановка питання. Критичний розгляд визначень поняття «культура»
Що таке самоорганізація? Культура як феномен самоорганізації ноосфери
Критика гайєківської концепції культури
Культура як процес і як потенціял
Культура людства і культура індивіда
Релігія та культура
Синергетика і метафізика свободи
Природа зла і християнська теодицея
Наука і релігія
Мова і культура
Ієрархія в системі духовних цінностей
Проблема порівняння культур
Культура і цивілізація
Масова культура
Етногенез, нація, державотворення
Національна ідея як концепт культури
Спроби побудови української державності
Про освіту та науку в Україні
Українсько-російські культурні взаємовпливи
Російський шлях
Комунізм – злоякісна утопія людства
Чи існують закони історії?
Сцилла і Харибда на шляхах культури
Чи можна гармонізувати різні культурні практики?
Синергетична парадигма, антропний принцип та культура
Виклики XXI століття: бути чи не бути людству

Свідзинський А.В. Синергетична концепція культури. –
Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 696 с.
Обкладинка: тверда.

230 грн.

Іван Мулярчук. Доброслав’я, 75 грн.

Іван Мулярчук. Доброслав'я, 75 грн.

Наукове видання. Доброслав’я розглядається як вчення, як моральна свідомість Українського народу з найдавніших часів, як найстародавніша етична релігія індоєвропейської, арійської цивілізації, колискою якої є Україна. В Доброслав’ї як релігії Добро виступає як найвище божество, а такі категорії як совість, обов’язковість, помірність, працелюбність тощо виступають як іпостасі бога Добра, поєднані з іпостасями Сварога українського язичництва (Білобог, Коляда, Дана, Стрибог тощо).
Для широкого кола читачів.

Мулярчук Іван Феодосійович
Доброслав’я. Основи державного вчення, духовної влади України.
Фастів: “Поліфаст”, – 2010 – 424с.
Обкладинка: тверда.

75 грн.

Володимир Осипчук-Скоровода. Родень. Сонети, 150 грн.


Володимир Осипчук-Скоровода. Родень. Сонети, 150 грн.

Прикметним для В.Осипчука-Скороводи є його самобутня, ні в кого не почерпнута, йому Богом дана сонетна археологічна лінгвофілософія, завдяки якій доступними стали обшири езотеричного сонетописання, чого не зустрінеш більше ні в кого, де розгортаються бажані, несподівані смисли, а не ілюзії.
Сонети В.Осипчука-Скороводи несподівані, а тому вони – віртуозні і не наслідують жодну донині відому нам сонетну школу. Вони є проривом потоку підсвідомості і діють як згустки питомої творчої плазми, явлені у вигляді кульових блискавок.
Розраховане на широке коло читачів.

Родень. Сонети / В.С. Осипчук-Скоровода. –
Київ – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. – 704 с.; іл.
Обкладинка: м’яка.

150 грн.

Олеся Сінчук. Зоряний вітер, 35 грн.

Олеся Сінчук. Зоряний вітер, 35 грн.   Олеся Сінчук. Зоряний вітер, 35 грн.

Олеся Сінчук – легка і стрімка, мелодійна і поривчаста, ніжна і елегійна. Це тому, що в її віршах поселилася музика. І тому то поезія її на диво мелодійна. Поетичний голос Олесі промовляє з глибини душі України. Дівчина працює в стилях етно, фолк, акустичний рок, популярна музика, лірична пісня, романтичні твори для фортепіано. А іще, композитор, піаністка, сопілкар, художник-графік, автор та виконавець власних пісень. Обдарована, талановита, напрочуд цікава і перспективна. До того ж, не пізнана світом. Творчої удачі та наснаги, бажаємо пані Лесі, пропонуючи читачам доторкнутися до пізнання світу її поезії.

Сінчук Олеся. Зоряний вітер. Вірші. –
Київ: ТОВ “Віт-А-Пол”, 2006 р.- 138 с.
Формат: 60х84/16.
Обкладинка: тверда.

35 грн.

Олексій Губко. Психологія українського народу. Книга друга, 170 грн.


Олексій Губко. Психологія українського народу. Книга друга, 170 грн.   Олексій Губко. Психологія українського народу. Книга друга, 170 грн.

Олексій Губко. Психологія українського народу. Книга друга, 170 грн.

Олексій Губко. Психологія українського народу. Книга друга, 170 грн.

У другій книзі продовжується фаховий виклад психології українського народу, розпочатий у попередній книзі. Тим самим триває перше в українській і світовій літературі систематичне висвітлення ментальності нашої нації.

У першій частині цієї книги простежується розвиток українського духу від Трипільської епохи, давньої України (Київської Русі) до наших днів. Здійснено аналіз узагальненої, синтезованої картини етнопсихіки сучасного українства. Друга частина містить галерею психологічних типів і опис ознак етнотипів, властивих українцям, особливості їх національного характеру, темпераменту та інші етнічні типології. У третій частині здійснено порівняльний аналіз нашого душевного світу і психологія інших етносів планети.

Друга книга автором повністю незавершена.

Губко Олексій. Психологія українського народу: наукове дослідження у 2-х кн.
Кн. 2: Психологічні особливості наших краян у міжчассі Трипілля –
сучасна Україна (Олексій Губко). ТОВ “Видавництво друкарня Діло” 2013. – 400 с.
Обкладинка: тверда.

170 грн.

Словник української психологічної енциклопедії, 20 грн.

Словник української психологічної енциклопедії, 20 грн.

Вихід фахових, а тим паче універсальних енциклопедій справедливо вважається свідченням духовної й культурної зрілості нації. Ми одержали можливість подарувати, нарешті, своєму рідному читачеві ґрунтовний енциклопедичний посібник з нашої коханої науки, гідний нашого народу, який ще з шумерських часів мав потяг до енциклопедично-довідкових творінь.

Інститут психології імені Г.С. Костюка, Національної академії педагогічних наук України, Міжрегіональна академія управління персоналом.
Словник української психологічної енциклопедії. Випуск перший.
Персоналії психологів, Київ – 2011 р.; 47 с.
Обкладинка: м’яка.

20 грн.

Ювіляри АПН України. Олексій Тимофійович Губко. Випуск 27, Бібліографічний покажчик, 35 грн.


Ювіляри АПН України. Олексій Тимофійович Губко. Випуск 27, Бібліографічний покажчик, 35 грн.   Ювіляри АПН України. Олексій Тимофійович Губко. Випуск 27, Бібліографічний покажчик, 35 грн.

Бібліографічний покажчик продовжує серію «Ювіляри АПН України». У 27 випуску представлено бібліографію наукових праць Олексія Тимофійовича Губка – відомого вченого, доктора психологічних наук, відмінника народної освіти УРСР, провідного наукового співробітника лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

Покажчик адресовано науковим працівникам, викладачам вищих навчальних закладів, педагогам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться проблемами різних галузей психології, педагогіки та виховання.

Губко Олексій Тимофійович – народився 28 листопада 1928 року в селянські родині на Херсонщині. Закінчив відділення психології філософського факультету Київського університету (1953 р.). Доктор психології, дійсний член Української Міжнародної академії оригінальних ідей.

Із 1961 р. працює в Інституті психології (нині ім. Г.С. Костюка Академії педагогічних наук України). Автор до 30 книг і понад 600 статей.

Розробляє широке коло наукових проблем у різних галузях психології та суміжних наук – вищої нервової діяльності, диференціальної психології і психофізіології, зоопсихології, історії психології та педагогіки, психології творчості, психології українського народу та історії Прадавньої України.

О.Т. Губко – активний учасник розбудови народної освіти України на засадах патріотизму й здобутків козацької педагогіки. Він в числі засновників і теоретиків новітнього козацького руху в Україні, генерал-лейтенант козацтва.

Як учасник Великої Вітчизняної війни, відзначений медаллю «Захисник Вітчизни» та іншими нагородами. Має й трудові нагороди – медаль А.С. Макаренка а також знак «Відмінник народної освіти України» та знак К.Д. Ушинського АПН України тощо.

Олексій Тимофійович Губко: бібліогр. покажчик /
АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
[упоряд. Айвазова Л. М.; наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова;
бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. –
К., Світогляд, 2009. – 145 с. + іл. 1 с. –
(Ювіляри АПН України; вип. 27).
Обкладинка: м’яка.

35 грн.

Конференція “Буття Українців” (2007). Конституція України, 30 грн.

Конференція "Буття Українців" (2007). Конституція України, 30 грн.

 Україна. Закони. Проект Конституції України. Засадничий Всеукраїнський проект Конституційних норм і вимог, підготовлений представниками українського народу – суверену як власника Верховної Державної влади.

Науково-практична Конференція – Віче “Буття Українців”.
Схвалено оргкомітетом 14.09.7515 (2007).
Видавництво: “Схід-Захід”. Київ, 2007 – 80 с.

30 грн.

Український світ. 4-6 (2007 рік), 20 грн.

Український світ. 4-6 (2007 рік), 20 грн.

Український світ — культурологічний журнал в Україні. “Наше видання спрямовано на відродження і саморозвиток української культури в її духовно-матеріальній цілісності, в нерозривності духовної і господарської практики; ми висвітлюємо взаємозв’язки Українського Світу в його унікальному етно-географічному розмаїтті з іншими етнічними світами.”
У номері: “Інтелектуальний ресурс і влада”, “Право – явище національного духу”, “Причини занепаду села”, “Що визначає життя на землі?”, “Українці – для України”.

Номер 4-6 за 2007 рік, 63 с.

20 грн.

Український світ. 1-3 (2007 рік), 20 грн.

Український світ. 1-3 (2007 рік), 20 грн.

Український світ — культурологічний журнал в Україні. “Наше видання спрямовано на відродження і саморозвиток української культури в її духовно-матеріальній цілосності, в нерозривності духовної і господарської практики; ми висвітлюємо взаємозв’язки Українського Світу в його унікальному етно-географічному розмаїтті з іншими етнічними світами.”
У номері: “Зміна політичної парадигми”, “І буде дух його із віку в вік сіяти…”, “Лихварство та банківська справа”, “Людина в природі: як уникнути самознищення”, “Мистецький світ родини Мітченків”.

Номер 1-3 за 2007 рік, 63 с.

20 грн.