Антонюк О.В. Основи етнополітики, 70 грн. Антонюк О.В. Основи етнополітики, 70 грн.

У посібнику аналізуються визначальні проблеми етнополітичної теорії; характеризуються теоретико-методологічні, концептуальні засади формування етнополітики, яка має свою структуру, зміст, філософські, політичні та організаційно-функціональні основи; висвітлюється історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки у сфері етнічної політики, здійснюваної на території України; висвітлено механізм формування міжнародних стандартів захисту прав національних меншин та їх застосування у вітчизняному законодовстві. Посібник організаційно та методично адаптований до сучасного навчального процесу у вищих навчальних закладах України.
Для викладачів, студентів, аспірантів, наукових працівників, а також для широкого кола читачів, які цікавляться етнополітичною теорією та практикою етнополітичного життя в Україні та світі.

Антонюк О.В.
Основи етнополітики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. —
К.: МАУП, 2005. — 432 с. — Бібліогр. в кінці розд.

70 грн.
Поділитися